Тук публикуваме документа “Великден за България” <101 kB, MS Word>, който съдържа 101 точки.

Към всяка от темите отваряме дискусия.

Приканваме всички наши колеги от страната и чужбина да се включат в обсъждането на документа.

Вярваме, че в нашите дискусии ще вземат участие икономическите екипи на всички политически сили.

За нас е много важно да разберем кой какво приема, кой какво оспорва и защо.

Целта на този форум е да дадем още една възможност на политиците и икономистите да изяснят своите виждания за развитието на икономиката у нас.

Вярваме, че с общи усилия можем да очертаем приоритетите за развитието на българската икономика и най-ефективните инструменти за това.

Нека тази дискусия бъде още една стъпка към създаването на модерна икономическа политика и развитието на гражданското общество в България.

Разчитаме на всички средства за масово осведомяване да отразяват тази дискусия.

Благодарим предварително на всички журналисти за проявения огромен интерес и разбиране.

“Великден за България”

Икономическа политика – стабилен и висок икономически растеж

До: Организационния комитет на Български Великден” 2001 и всички участници в инициативата
До: Всички парламентарни и извън парламентарни политически сили
До: Г-н Иван Костов, Министър Председател на Република България
До: Г-н Петър Стоянов, Президент на Република България
До:НВ Цар Симеон II
До: Всички средства за масово осведомяване

Уважаеми дами и господа,

В навечерието на втората среща “Български Великден” ние, участници в инициативата и много наши колеги от страната и чужбина, изготвихме документ, озаглавен “Великден за България. Той не изчерпва всичко, което трябва да се направи за постигане на динамичен икономически растеж, но обхваща главните теми, по които според нас са нужни решителни действия. Това са областите, за чието осъществяване сме готови да сътрудничим на всеки икономически екип.

Предоставяме този документ на всички политически сили и цялата общественост с надеждата, че ще се превърне в част от дискусията за бъдещето икономическо развитие на страната.

С уважение,

Авторите на документа
(28 икономисти от България, Великобритания, Белгия, САЩ, Унгария, Австрия, Чехия)

(Всеки раздел има отделен форум за дискусии.

 

Share